Rodzaje prądu elektrycznego


Prąd stały:

jest to prąd, którego wartość natężenia jest stała w funkcji czasu. W obwodzie elektrony poruszają się w sposób ciągły, w jednym kierunku.

prad


Prąd zmienny:

jest to prąd, którego wartość natężenia jest zmienna w funkcji czasu. Elektrony poruszają się na przemian w jednym i drugim kierunku w przewodzie i we wszystkich elementach składowych obwodu.

prad


Prąd okresowo zmienny:

jest to prąd zmienny, którego zmiany powtarzają się w czasie.

prad


Prąd przemienny:

jest to prąd zmienny, którego kierunek przepływu zmienia się w czasie.

prad


Prąd okresowo przemienny:

jest to prąd przemienny, którego zmiany powtarzają się w czasie.

prad


Prąd sinusoidalny:

jest to prąd przemienny, którego wartość i kierunek natężenia, zmieniają się jak funkcja sinus (cosinus)

prad