PROSTOKĄT

Prostokąt to czworokąt w którym przeciwległe boki i obie przekątne są równe, a kąty mają identyczne miary równe 90°.
Prostokąt
Wzór na pole prostokąta :
P = a×b
Wzór na przekątną prostokąta:
d = √(a² + b²)

Zadanie

Oblicz pole prostokąta, którego przekątne długości 10 cm
przecinają się pod kątem 45º.

*W razie problemów z rozwiązaniem możesz "podejrzeć"
poszczególne etapy zadania (I,II, ...) klikając na wybraną cyfrę.
Odpowiedź do zadania w ostatnim etapie.

Zadanie z pozoru czasochłonne, które na pierwszy rzut oka wymagałoby użycia wzorów na pola trójkątów. Wystarczy jednak zastosować odpowiedni wzór.
Odpowiedź: Pole tego prostokąta wynosi 25√2 cm2.
Figury na płaszczyźnie
Drobniak & Krebs 2009