TWIERDZENIE TALESA
brzmi:

Jeżeli proste równoległe przecinają ramiona kąta, to stosunek odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym z ramion kata jest równy stosunkowi odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu tego kąta.

Twierdzenia Talesa

|OC| : |OA| = |OD| : |OB|


Zadanie

W trapezie ABCD, AB ∥ CD, mamy dane: |AB| = 12 cm, |CD| = 7 cm, |AD| = 8 cm.
O ile należy wydłużyć ramię AD, aby przecięło się z przedłużeniem ramienia BC?

*W razie problemów z rozwiązaniem możesz "podejrzeć"
poszczególne etapy zadania (I,II, ...) klikając na wybraną cyfrę.
Odpowiedź do zadania w ostatnim etapie.

Zadanie wykonamy łatwo jeśli narysujemy odpowiedni rysunek i poprawnie użyjemy tw. Talesa.
Odpowiedź: Ramię AD należy wydłużyć o 11,2 cm.
Figury na płaszczyźnie
Drobniak & Krebs 2009