Logo

Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych to równoległobok.

rysunek

Własności równoległoboku:

1) przekątne dzielą się na połowy;
2) równe długości przeciwległych boków;
3) równe miary przeciwległych kątów;
4) suma miar kątów leżących przy jednym boku to 180°.

Prostokąt to równoległobok, który ma cztery kąty proste.

rysunek

Prostokąty posiadają wszystkie własności równoległoboków, a dodatkowo ich przekątne mają równe długości.

Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki równej długości.

Romby posiadają wszystkie własności równoległoboków, a dodatkowo ich przekątne przecinają się pod kątem prostym i zawierają się w dwusiecznych kątów wewnętrznych.

Kwadrat to prostokąt, który ma boki równej długości. Można go również zdefiniować jako romb, który ma cztery kąty proste.

Kwadrat posiada wszystkie własności rombu i prostokąta.Barański & Mączka & Piotrowski