Lekcja 1


2. SIŁA LORENTZA (SIŁA MAGNETYCZNA)

a)definicja

Siła Lorentza, jest to siła, która działa na naładowaną cząstkę poruszajš się w polu magnetycznym.
Wzór definicyjny siły Lorentza:

gdzie - siła Lorentza, q - ładunek cząstki, - prędkość z jaką porusza się cząstka, wektor indukcji magnetycznej.

b)wartość

- gdzie F - wartość siły Lorentza, q - wartość ładunku, B - wartość wektora indukcji magnetycznej, oraz sinus kąta między wektorem prędkości ładunku, a wektorem indukcji magnetycznej.
Siła ma maksymalnš wartość gdy kąt między wektorami wynosi
90o (sin 90o=1), a jest równa 0 gdy kąt jest równy 0o (sin0o=0).

c)Jak wyznaczyć kierunek i zwrot siły Lorentza?

- można to zrobić stosując tzw. regułę lewej dłoni mówiącą że jeśli rozprostowaną lewą dłoń ustawiamy tak by linie pola wchodziły do niej, a wyprostowane palce wskazywały zwrot prędkości dodatniego ładunku, to wyprostowany kciuk wskazuje mam kierunek oraz zwrot siły.
Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.