Test z dynamiki

1. Wielkości wektorowe to:
(a) Droga, pęd, siłaBłędna odpowiedź
(b) Siła, przemieszczenie, pęd Poprawna odpowiedź
(c) Droga, przyśpieszenie, prędkość Błędna odpowiedź
2.Które z poniższych zdań podaje wyjaśnienie pojęcia "siła"?
(a) siła działająca na ciało jest miarą bezwładności tego ciała Błędna odpowiedź
(b) siła jest ilorazem pędu ciała przez czas jej działania Błędna odpowiedź
(c) siła jest to działanie zmieniające prędkość ciała lub powodująca jego odkształcenie Poprawna odpowiedź
3. Na ciało działają dwie siły wzdłuż jednej prostej, o zwrotach przeciwnych: F1=12N i F2=8N. Ciało będzie się poruszało ze stałą prędkością, jeżeli przyłożymy siłę F3?
(a) O kierunku i zwrocie siły F2 i wartości 4 N Poprawna odpowiedź
(b) O kierunku i zwrocie siły F1 i wartości 4 N Błędna odpowiedź
(c) O kierunku i zwrocie siły F1 i wartości 20N Błędna odpowiedź
4. Jednostką pędu w układzie SI jest:
(a) kg*m/sBłędna odpowiedź
(b) kg*m/s2 Poprawna odpowiedź
(c) kg*m2/s2 Błędna odpowiedź
5. Dwie kulki o jednakowych rozmiarach: drewnianą i aluminiową, pchnięto taką samą siłą. W rezultacie:
(a) kulka drewniana miała większe przyspieszenie Poprawna odpowiedź
(b) kulka aluminiowa potoczyła się dalej, bo ma większą bezwładność Błędna odpowiedź
(c) kulka aluminiowa miała większe przyspieszenie Błędna odpowiedź
6. Kula o dużej masie jest zawieszona na nici. Taka sam nitka zawieszona jest od spodu kulki. Która nitka się zerwie, jeśli nitkę dolną za pierwszym razem ciągniemy powoli, a za drugim razem szarpiemy gwałtownie?

(a) za pierwszym razem górna, za drugim dolna Poprawna odpowiedź
(b) za pierwszym razem dolna, za drugim górna Błędna odpowiedź
(c) za każdym razem dolna Błędna odpowiedź
7. Dwaj chłopcy o jednakowych masach znajdujący się na jednakowych łódkach ciągną linę. Jak zmieni się ruch łódek jeśli drugi chłopiec przywiąże swoją linę do łódki, a pierwszy będzie ciągnąć taką samą siłą jak poprzednio?
(a) pierwsza łódka będzie stała w miejscu, a druga będzie się poruszać z większą prędkością Błędna odpowiedź
(b) łódki będą się poruszać z takimi samymi prędkościami Poprawna odpowiedź
(c) pierwsza łódka będzie stała w miejscu, a druga będzie się poruszać z taką samą prędkością jak poprzednio Błędna odpowiedź
1.)Ciało poruszające się po linii prostej zmieniło swoja prędkość o 6 m/s w czasie 20 s. Taką zmianę prędkości spowodowała siła 150N, gdy masa ciała wynosiła: a.)45 kg b.)250kg c.)500kg
8. Ciało poruszające się po linii prostej zmieniło swoja prędkość o 6 m/s w czasie 20 s. Taką zmianę prędkości spowodowała siła 150N, gdy masa ciała wynosiła:
(a)250kg Błędna odpowiedź
(b) 500kg Poprawna odpowiedź
(c) 45 kg Błędna odpowiedź

Wynik

Test

Sugestia