Diagram wdrożenia

Diagramy wdrożenia przedstawiają powiązania między oprogramowaniem (artefaktami) i sprzętem (węzłami). Są stosowane przy modelowaniu dużych systemów.

  • Diagram wdrożenia (ang. deployment diagram) odzwierciedla fizyczną strukturę całego systemu, z uwzględnieniem oprogramowania i sprzętu.
  • Jednostki oprogramowania są reprezentowane przez artefakty (czyli skompilowane wersje komponentu, który można uruchomić), dane i biblioteki.
  • Stronę sprzętową reprezentują węzły, czyli poszczególne urządzenia obliczeniowe, komunikacyjne i przechowujące, powiązane ścieżkami komunikacyjnymi (np. połączeniem TCP/IP).
  • Diagramy te są rzadko używane przy modelowaniu mniejszych i średnich systemów, dlatego zwykle ich rola jest ograniczona.
  • Ponieważ posługują się zaledwie kilkoma symbolami, dlatego kluczową rolę odgrywają stereotypy nadawane poszczególnym elementom. Pozwalają one doprecyzować znaczenie i funkcję oprogramowania oraz sprzętu.
  • Diagramy wdrożenia istotną rolę odgrywają przy wdrażaniu dużych, rozproszonych systemów.

Specjalne symbole są zwykle znacznie lepsze. W UML są one w pełni legalne.


Przykład diagramu wdrożenia - Aukcja internetowaDiagram wdrożenia