Dokumentacja dla systemu aukcji internetowej

Przykład diagramu przypadków użycia - Aukcja internetowa


Przykład diagramu przypadków użycia dla systemu aukcji internetowej

Przykłady diagramów aktywności - Aukcja internetowaLogowanie

Licytacja

Finalizacja aukcji

Wystawienie przedmiotu

Przeglądanie historii aukcji

Przykład diagramu klas- Aukcja internetowaDiagram klas

Przykład diagramu sekwencji - Aukcja internetowaLogowanie

Rejestracja

Licytacja

Usuwanie użytkownika

Przykład diagramu komunikacji - Aukcja internetowaDiagram komunikacji

Przykład diagramu czasowego - Aukcja internetowaDiagram czasowy

Przykład przeglądowego diagramu interakcji - Aukcja internetowaPrzeglądowy diagram interakcji

Przykład diagramu komponentów - Aukcja internetowaDiagram komponentów

Przykład diagramu pakietów - Aukcja internetowaDiagram pakietów

Przykład diagramów maszyny stanowej - Aukcja internetowaDiagram maszyny stanowej dla klasy Aukcja

Diagram maszyny stanowej dla klasy Faktura

Przykład diagramu wdrożenia - Aukcja internetowaDiagram wdrożenia

Zastosowanie wzorca projektowego Obserwator


Wzorzec obserwator Wzorzec obserwator