Diagram struktur złożonych

Diagram struktur złożonych (composite structure diagram) pokazuje związki istniejące pomiędzy częściami systemu, które współpracując dostarczają pewnej funkcjonalności.
Wyodrębniony jako osobny diagram w UML 2.0. Wcześniej istniały tylko kooperacje (w diagramie klas).

Diagramy struktur złożonych mogą zawierać:

  • struktury - zespoły powiązanych elementów
  • konektory - łącza komunikacyjne (ich typ nie jest określony)


  • Za pomocą diagramów można prezentować strukturę podsystemu, komponentu, klasy itd.
  • Aby pokazać funkcje realizowane przez daną strukturę, ale bez podawania szczegółów ich realizacji można korzystać z portów i interfejsów (dostarczanych/wymaganych)


  • Struktura klas

Diagram struktur złożonych kooperacje

Kooperacja ma aspekt strukturalny i czynnościowy

  • Część strukturalna może obejmować dowolny zbiór klasyfikatorów i powiązań miedzy nimi (można używać dowolnych elementów UML)
  • Kooperacje nie są właścicielami swoich strukturalnych składników. Wyznaczają porcje pojęciowe a nie fizyczne. Mogą się rozciągać poza granice systemu, a jeden byt może być znaleźć się w więcej niż jednej kooperacji

Diagram konceptualnyDiagram implementacyjny