Wzorzec projektowy kompozyt (ang. Composite)

Podczas rozwoju aplikacji często można spotkać komponenty,które mogą być pojedyńczymy obiektami lub reprezentować heirarchię obiektów. Wzorzec Kompozytu pozwala klientowi operowanie w sposób ogólny na obiektach które mogą (lub nie) reprezentować hierarchię obiektów.

Zalety

 • klient jednolicie wykonuje operacje na obiekcie złożonym i "prymitywnym"
 • łatwo dodawać nowe rodzaje komponentów

Struktura

Uczesnicy

Uczestnicy
 • Komponent
  • deklaruje interfejs składanych obiektów;
  • implementuje, tam gdzie to możliwe, domyślne zachowanie w wypadku interfejsu wspólnego dla wszystkich klas;
  • definiuje interfejs umożliwiający dostęp i zarządzanie komponentami-dziećmi;
  • (czasami) definiuje interfejs umożliwiający dostęp do rodzica komponentu w strukturze rekurencyjnej i implementuje go, o ile jest to potrzebne.
 • Liść
  • reprezentuje obiekty będące liśćmi w składanej strukturze; liść nie ma dzieci;
  • definiuje zachowanie obiektów pierwotnych w strukturze.
 • Kompozyt
  • definiuje zachowanie komponentów mających dzieci;
  • przechowuje komponenty będące dziećmi;
  • implementuje operacje z interfejsu Komponentu związane z dziećmi.
 • Klient
  • manipuluje obiektami występującymi w strukturze, wykorzystując do tego interfejs komponentu.

Współpraca

Klienci używają interfejsu z klasy Komponent w celu komunikowania się z obiektami występującymi w składanej strukturze. Jeśli odbiorca jest Liściem, to żądania są realizowane bezpośrednio. Jeśli natomiast odbiorca jest Kompozytem, to zwykle przekazuje żądania swoim komponentom-dzieciom, być może wykonując przed i/lub po przekazaniu dodatkowe operacje.