Wzorzec projektowy Most (ang. Bridge )

Idea

Wzorzec MOST może wydawać się bardzo podobny do wzorca Adapter. Wzorzec ten powstał by oddzielić interfejs od implementacji tak by oba elementy mogły istnieć niezależnie, a co za tym idzie by powstała możliwość wprowadzania zmian do implementacji bez konieczności zmian w kodzie, który korzysta z klasy.

Zalety

Korzyści ze stosowania wzorca mostu:

 • umożliwia odseparowanie implementacji od interfejsu.
 • poprawia możliwość rozbudowy klas
 • ukrywanie szczegółów implementacyjnych od klienta

Stosowalność

 • wymagana jest oddzielność interfejsu od implementacji
 • zarówno interfejs jak i implementacja musi zostać rozbudowana poprzez podklasy.
 • zmiana implementacyjne nie mogą mieć wpływu na klienta

Struktura

Implementacja

public interface AbstrakcyjnyIF {
  public void action();
}
public class AutoSportoweImplementator implements ImplementatorIF {
  public AutoSportoweImplementator() { /*ciało konstruktora*/ }
  public void actionImplementowana() { /*ciało metody*/ }
}
public class AutoRodzinneImplementator implements ImplementatorIF {
  public AutoRodzinneImplementator() { /*ciało konstruktora*/ }
  public void actionImplementowana() { /*ciało metody*/ }
}
public interface ImplementatorIF {
  public void actionImplementowana();
}
public class AutoSportowe implements AbstrakcyjnyIF {
  ImplementatorIF implementator = new AutoSportoweImplementator();
  public AutoSportowe() { /*ciało konstruktora*/ }
  public void action() {
   implementator.actionImplementowana();
  }
}
public class AutoRodzinne implements AbstrakcyjnyIF {
  ImplementatorIF implementator = new AutoRodzinneImplementator();
  public AutoRodzinne() { /*ciało konstruktora*/ }
  public void action() {
    implementator.actionImplementowana();
  }
}