Przeglądowe diagramy interakcji

Przeglądowe diagramy interakcji (ang. interaction overview diagrams) udostępniają wysokiego poziomu widok wzajemnej współpracy kilku interakcji wykorzystywanych w celu implementacji pewnej części systemu, na przykład danego przypadku użycia

Diagramy sekwencji, komunikacji oraz czasowe koncentrują się na określonych szczegółach związanych z komunikatami, które tworzą interakcję. Natomiast przeglądowe diagramy interakcji wiążą ze sobą kilka różnych inteakcji w pojedynczy kompletny obraz interakcji obejmujących pewnien określony obszar systemu

Przeglądowy diagram interakcji wygląda bardzo podobnie do diagramy czynności, z tą różnicą, że każda z czynności została zastąpiona samą interakcją. Każdą część przeglądowego diagramu inerakcji można traktować jako samą interakcję. Jeżeli dana interakcja na diagramie przeglądowym zależy w dużej mierze od czasu, wtedy do jej zaprezentowania mógłby zostac użyty diagram czasowy. Inna interakcja na diagramie przeglądowym mogłaby koncentrować się na kolejności komunikatów, dlatego też dla niej odpowiedni byłby diagram sekwencji. Przeglądowy diagram interakcji spaja ze sobą kilka interakcji w obrębie systemu.

Części przeglądowego diagramu interakcji

Najlepszym sposobem pozwalającym na zrozumienie przeglądowych diagramów interakcji jest rozpatrywanie ich jako diagramów czynności. Różnica polega na tym, że zamiast akcji występuje na nich cała interakcja, opisana przy użyciu własnego diagramu.

Zobacz przykład

W każdej interakcji przedstawionej na diagramie przeglądowym może występować wielu uczestników. Aby łatwiej można było określić, którzy uczestnicy występuja na całym diagramie przeglądowym, do paska jego tytułu można dodać obszar opisu lini życia

Podbnie do diagramów czynności, przeglądowe diagramy interakcji rozpoczynają się od węzła początkowego i kończą węzłem końcowym. Sterowanie przepływa powiędzy dwoma węzłami i przez każdą z inerakcji umieszczonych pomiędzy nimi. Przepływ ten nie ogranicza się jednak do prostego przepływu sekwencyjnego pomiędzy tymi interakcjami


Przepływ sterowania na diagramie czynności może napotkać węzły decyzyjne, akcje równoległe, a nawet pętle - podobnie może się zachowywać przepływ na diagramie interakcji.

Zobacz przykład

Kiedy do przeglądowego diagramu interakcji dodane zostaną wszystkie interakcje, znani są również wszyscy uczestnicy, można wówczas dodać ich nazwy do paska tytułu diagramu.Zobacz przykład Zobacz przykład Zobacz przykład

Przykład przeglądowego diagramu interakcji - Aukcja internetowaPrzeglądowy diagram interakcji