Widoki modelu 4+1 Kruchtena

Jednym ze sposobów rozbijania sposobów rozbijania diagramów UML na perspektywy lub widoki jest system widoków 4+1 Kruchtena

Widok logiczny

Uzywany do modelowania części systemu oraz sposobów, w jaki one ze soba współdziałają
Ten widok zazwyczaj tworzą diagramy:

  • klas
  • obiektów
  • maszyny stanowej
  • interakcji

Widok procesu

Opsiuje procesy w systemie
Przydatny przy wizualizacji przypadków jakie muszą zajść w systemie.
Zawiera zazwyczaj diagramy czynności

Widok konstrukcji

Opisuje sposób w jaki części systemu są zorganizowane w moduły oraz komponenty.
Zawiera zazwyczaj diagramy:

  • pakietów
  • komponentów

Widok fizyczny

Wyjaśnia w jaki sposób projekt systemu opisany w trzech poprzednich widokach jest powoływany do życia w postaci zestawu rzeczywistych obiektów.
Rzeczywiste wdrożenie systemu.
Zawiera zazwyczaj diagramy wdrożenia

Widok przypadków użycia

Widok opisuje funkcjonalność modelowanego systemu perspektywy zewnętrznej
Prezentuje przeznaczenie systemu.
Wszystkie inne widoki bazują na widoku przypadków użycia (nazywa się przecież 4+1).
Zawiera zazwyczaj diagramy przypadków użycia, opisy i diagramy przeglądowe.